Regulament

Festivalul Internaţional al Televiziunilor şi Producătorilor Independenţi SIMFEST, ediţia a XIV-a

14 – 20 august 2017, Tîrgu Mureş

Art.1. Pot înscrie producţii în competiţie la SIMFEST reporteri, redactori, realizatori de emisiuni, producători, cameramani, operatori, directori de imagine etc. (în nume propriu sau în numele instituţiilor în care lucrează) din orice televiziune locală, regională sau cu acoperire naţională (must carry), cu emisie în eter sau prin cablu, care realizează programe proprii; corespondenţi teritoriali ai posturilor naţionale sau regionale; free-lanceri; studiouri independente de producţie video; studenţi; firme sau creatori independenţi care activează în domeniul multimedia.

Art.2. Competiţia SIMFEST se desfăşoară pe şapte secţiuni:

a) ŞTIRI: fiecare participant va înscrie în concurs 5 (cinci) știri, editate pentru difuzare. Lucrările vor avea o durată cuprinsă între 1 min. 10 sec. şi 3 minute şi vor fi însoţite de script-uri, care vor conţine inclusiv INTRO şi EXTRO (dacă este cazul) pentru crainic, numele persoanelor intervievate (sincroane) şi numele realizatorilor. În cadrul jurizării se va porni de la principiul că evaluarea reporterului de ştiri are adesea un mare grad de subiectivism, de cele mai multe ori luându-se în calcul spectaculozitatea şi dinamismul evenimentului pe care îl relatează. Tocmai de aceea, la SIMFEST jurizarea va ţine cont de imagine, de montaj şi în primul rând de modul în care sunt respectate şi puse în valoare regulile de redactare a ştirilor de televiziune.

b) PUBLICISTICÃ TV (REPORTAJ TV/FILM DOCUMENTAR/ANCHETÃ TV/ESEU/TALK-SHOW etc.): un concurent (o echipă) poate înscrie în nume propriu cel mult 2 (două) producţii, iar o televiziune – maximum 3. Lucrările vor fi însoţite de lista completă a realizatorilor (inclusiv playlist-ul ilustraţiei muzicale).

c) DIVERTISMENT: fiecare participant poate înscrie în concurs maximum 2 (douã) producţii. Înregistrãrile video vor fi însoţite de texte explicative în care vor fi menţionati realizatorii, beneficiarul, data şi locul difuzãrii, dacã emisiunea face parte dintr-un ciclu etc. Durata maximã: 60 minute.

d) VIDEOCLIP: secţiunea este împãrţitã în trei subsecţiuni: videoclipuri muzicale, videoclipuri publicitare şi videoclipuri electorale. Producţiile pot fi înscrise în competiţie de realizatorii lor, în nume propriu sau în numele firmei/televiziunii. Videoclipurile publicitare pot fi înscrise şi de beneficiari, iar cele muzicale şi electorale pot fi înscrise şi de protagonişti (formaţii muzicale, respectiv personalitãţi sau formaţiuni politice).

e) MULTIMEDIA: pot fi înscrise în concurs pagini web, site-uri, bloguri, CD-uri de prezentare. Fiecare lucrare va fi însoţită de o scurtă prezentare care va conţine şi numele realizatorilor.

Pot fi înscrise, de asemenea, în festival, EVENIMENTE MULTIMEDIA realizate în prealabil de concurenţi, pentru care se va trimite un rezumat filmat de maximum 25 minute, sau evenimente multimedia prezentate în direct, în timpul festivalului (pentru derularea acestora, responsabilitatea revine exclusiv concurenţilor, care vor lua din timp legătura cu organizatorii pentru a se asigura că au fost incluşi în program şi că li se pot pune la dispoziţie cele necesare).

f) CREAŢIE STUDENŢEASCĂ: pot participa elevi sau studenţi de la orice facultate din ţară sau din străinătate, indiferent de profil. Lucrările pot fi realizate prin orice mijloace tehnice. Vor fi apreciate creativitatea, originalitatea temei şi a modului de abordare.

g) FILM TURISTIC: pot fi înscrise reportaje sau filme documentare care prezintă locuri, evenimente sau aşezăminte care pot constitui atracţii pentru turişti.

Art.3. Juriul SIMFEST este format din  personalităţi cunoscute în domeniul jurnalisticii, televiziunii şi cinematografiei. Juriul îşi desfăşoară activitatea în altă locaţie decât cea a festivalului propriu-zis și are deplină independenţă decizională. Are competenţa să nu acorde unele premii sau, dimpotrivă, să înfiinţeze premii speciale, altele decât cele prevăzute în palmaresul festivalului.

Art.4. Sumele nete corespunzătoare premiilor sunt acordate realizatorilor

Art.5. Festivalul NU plătește drepturi de proiecție pentru producțiile  înscrise în competiţie.

Art.6. Procedura de înscriere

Producătorul, realizatorul sau distribuitorul care deţine drepturile de proprietate intelectuală trebuie să completeze online Fişa de înscriere, pe site-ul oficial al festivalului, la adresa www.simfest.ro.  SIMFEST 2017 se desfăşoară în perioada 14 – 20 august a.c. Perioada de înscrieri: 10 iunie – 10 august (data poştei). Producțiile înscrise/trimise după aceste date nu vor fi luate în considerare!

Lucrările vor fi prezentate în format DVD (MPG) şi vor fi trimise prin poştă sau firmă de curierat, însoţite de Acordul de difuzare, semnat de realizator şi/sau de persoana decidentă în companie, la adresa: Asociaţia culturală SIMFEST, str. Unirii, nr. 5, bl. A, ap. 7, 547530 – Sîngeorgiu de Mureş, jud. Mureş, România. În cazuri excepționale (participanți din străinătate, concurenți aflați în alte locuri etc.), lucrările pot fi trimise prin Internet (e. g. transfer, wetransfer ș.a.), cu precizarea că Fișa de înscriere și Acordul de difuzare trebuie să ajungă la organizatori).

Neacordarea Dreptului de difuzare NU atrage după sine vreo interdicţie privind  participarea la festival.

Pentru producțiile multimedia online (pagini web, bloguri etc.) se va comunica adresa de accesare.

Înscrierea la cursurile și workshop-urile din cadrul Școlii de vară pentru jurnaliști se fac printr-un e-mail adresat organizatorilor, la adresa: office@simfest.ro.

Reporterii, redactorii, realizatorii, producătorii, cameramanii, operatorii, directorii de imagine, distribuitorii/producătorii etc. îsi asumă întreaga responsabilitate pentru datele completate în formularul de înscriere.

Art.7. Participarea la festival

Programul oficial (ordinea, orele de proiecție ale producțiilor selectate, evenimentele conexe etc.) va fi stabilit de către organizatori și va fi anunțat pe site-ul festivalului..

Festivalul este deschis marelui public. Vor fi prezenţi la eveniment ziarişti acreditaţi din presa scrisă şi audio-video.

Pentru participanții la Școala de vară, Asociația SIMFEST asigură cazarea și masa. Pentru participanții la festival, organizatorii asigură masa și vor căuta soluții de cazare cât mai convenabile financiar.

Participarea la Festival implică respectarea necondiţionata a tuturor articolelor regulamentului.

Art.8. Promovare și publicitate

Materialele de presă şi publicitate pentru producțiile din concurs sau din sesiunile speciale de proiecție trebuie să ajungă la sediul festivalului sau prin transfer la adresa office@simfest.ro până în 10 august 2017. Kitul de presă și publicitate poate conține: afiș, caiet de presă, foto şi biofilmografia realizatorului, fotografii ale actorilor din rolurile principale (dacă există), trailerul, caseta tehnică.

Art.9. Modul de desfăşurare

În conformitate cu misiunea publică pe care şi-o asumă, Festivalul SIMFEST programează, de fiecare dată şi alte evenimente culturale: expoziţii, lansări de carte, mese rotunde, zile dedicate unor edituri, medalioane cinematografice ş.a. În paralel cu jurizarea producţiilor sunt organizate proiecţii publice ale lucrărilor înscrise în competiţie, urmate de dezbateri. Scopul lor este atât de a realiza schimburi de experienţă între realizatori şi ceilalţi profesionişti media prezenţi, cât şi de a crea o punte de comunicare între teleaşti şi consumatorii de informaţie. Sunt programate în proiecţiile publice cele mai valoroase producţii, recomandate de juriu şi ai căror realizatori sunt prezenţi la proiecţii.